เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
- เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ช้างกลาง มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤษฎา สิทธิยานันท์ สว.สส.ฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง ฝ่ายปกครอง ประชาชน ทำบุญตักบาตร และข่ายจราจรอำนวยความสะดวกการจราจร  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ช้างกลาง พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง เข้าแถวเคารพธงชาติและ ร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สภ.ช้างกลาง อ.ช้างกลางจ.นครศรีธรรมราช 
- เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ช้างกลางพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง ฝ่ายปกครอง ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข่ายจราจรอำนวยความสะดวกการจราจร  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาประชาคม 
อำเภอช้างกลาง โดยมี นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอช้างกลาง เป็นประธาน
- เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ช้างกลาง มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิชาญ รักพริก สวป.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ และนสต.10 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พรุไข่เต่า ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
โดยมานายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอช้างกลาง เป็นประธาน
- เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.ดร.วิชัย วิชยานฤพล ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ช้างกลาง มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิชาญ รักพริก สวป.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ  ร่วมกับฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
โดยมานายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอช้างกลาง เป็นประธาน
 
S 21389348
 
S 21389349
 
S 21389350

 

S 21389351

 

S 21389351

S 21389352

S 21389353

S 21389354

 

S 21389355

S 21389357

 

S 21389356

 

S 21389358

 

 

 

S 21389360

S 21389361

S 21389362

S 21389363

 

S 21389392

 

S 21389393

 

S 21389394