เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พ.ต.อ.จตุพงศ์ ใจแกล้ว ผกก.สภ.ไม้เรียง รรท.ผกก.สภ.ช้างกลางพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง ร่วมกล่าวอุดมคติ,   คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจในสังกัด และร่วมพิธีทางศาสนาพิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต  และได้ประชุมประจำเดือน ชี้แจงข้อราชการของผู้บังคับบัญชาภ.8 และ ภ.จว.ฯ ได้กำชับผลการปฎิบัติคดี 4 กลุ่ม ตัวชี้วัด KPI
 
 S 23371867
 

S 23371869

 

 S 23371870

S 23371871

S 23371872

 

S 23371873

S 23371874

S 23371875

S 23371876

S 23371877

S 23371878